Kaj og Andrea er et dukkepar, som Danmarks Radio benytter i sine børneudsendelser. I sin tid ofte sammen med Povl Kjøller og Kjeld Nørgaard og i nyere udsendelser er Kaj og Andrea sammen med Ole og/eller Karla.
Kaj er frøen og Andrea er papegøjen. Stemmerne til Kaj og Andrea leveres af Kjeld Nørgaard (Kaj) og Hanne Willumsen (Andrea).